ATmega644P/ATmega1284P Notes


Links


Timers

With a 16 MHz clock, clockCyclesPerMicrosecond() is 16000000 / 1000000 or 16 clock cycles per microsecond, a 20 MHz clock gives 20/msec.

Interrupts


ATmega644P/ATmega1284P
General
Physical Logical Function Description
9   RESET  
10   VCC +5V
11   GND  
12   XTAL2  
13   XTAL1  
30   AVCC +5V
31   AGND  
32   AREF  
Port A
Physical Logical Function Description
33 d24 a7  
34 d25 a6  
35 d26 a5  
36 d27 a4  
37 d28 a3  
38 d29 a2  
39 d30 a1  
40 d31 a0  
Port B
Physical Logical Function Description
1 d0    
2 d1    
3 d2 INT2  
4 d3    
5 d4 SS SPI
6 d5 MOSI SPI
7 d6 MISO SPI
8 d7 SCK SPI
Port C
Physical Logical Function Description
22 d16 SCL TWI
23 d17 SDA TWI
24 d18 TCK JTAG
25 d19 TMS JTAG
26 d20 TDO JTAG
27 d21 TDI JTAG
28 d22    
29 d23    
Port D
Physical Logical Function Description
14 d8 RXD0 USART
15 d9 TXD0 USART
16 d10 RXD1 USART
17 d11 TXD1 USART
18 d12    
19 d13    
20 d14 ICP1  
21 d15    


Copyright © 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Craig Leres